Barbati din Slatina cauta femei din Cluj-Napoca


Etimologie[ modificare modificare sursă ] Există păreri împărțite cu privire la proveniența numelui orașului.

Slatina, România

Această ipoteză pare să fie argumentată de toponimia slavă a unor zone din oraș și din împrejurimi, precum și a unor localități din apropiere Obrocari - azi strada Tudor Vladimirescu, Dealul Grădiștea, Clocociov, Dobrotinet, Milcov, Brebeni, Sopot, Teslui etc.

Tot în favoarea acestei ipoteze vin consemnările istoricului A. Origini[ modificare modificare sursă ] Relieful, clima, rețeaua hidrografică, fauna sau flora au avut, din cele mai vechi timpuri, o importantă influență în apariția și dezvoltarea așezărilor umane.

Fiind o zonă propice dezvoltării comunităților umane, amplasată pe malul râului Olt, la contactul a două mari unități de relief Podișul Getic și Câmpia Românăpe teritoriul Slatinei s-au descoperit numeroase dovezi arheologice cu privire la prezența umană încă de la începuturile paleoliticului cu peste 1. Caracteristic epocii neolitice î.

Prostituate surprinse in flagrant

În Slatina au fost semnalate așezări stabile în mai multe puncte, însă locuirea umană se concentra pe terasa stângă a râului Sopot care prezenta avantaje naturale deloc neglijabile. Pe acest mal, așezarea era protejată de Crivățul ce bătea dinspre est și beneficia de numeroasele izvoare de apă potabilă limpede și rece.

Deichmann - Magazin online incaltaminte

Aprovizionarea cu apă potabilă a orașului a fost asigurată, până târziu, în Evul Mediu și chiar în Epoca Modernăde bogăția în apă de izvor a văii Sopotului. Așezările neolitice au fost la început deschise, nefortificate, menționând pentru neoliticul timpuriu așezarea din cartierul Cireașov, punctul Sărăcești aparținând Culturii Starčevo-Criș ; iar mai târziu așezarea de pe valea Sopotului, aparținând civilizației materială și spirituală creată de purtătorii culturii arheologice Vădastra î. Comunitățile vădăstrene și-au extins locuirea și pe terasa dreaptă a Sopotului, pe caut o femeie divortata nădlac pârâului Urlătoareaîn vecinătatea actualei biserici din Cireașov ca și zona Catedralei Ionașcufapt ce indica un spor demografic și o dezvoltare internă considerabile.

Но Бринкерхофф не ответил, лишившись дара речи.

Ceramica se distinge, în seria descoperirilor încadrate cronologic și tipologic în cultura Vădastra, prin varietatea formelor, tehnica prin care este realizat decorul și motivele ornamentale. Materialul ceramic vase și statuete antropomorfe feminine a oferit oportunitatea cunoașterii mai aprofundată a genezei și evoluției culturii Vădastra. Prin intermediul culturii Vădastra se stabilește contactul la extremitățile a două mari arii culturale: Boian în Muntenia, sud-vestul Transilvaniei, Moldova și nord-vestul Bulgariei și Vinča în barbati din Slatina cauta femei din Cluj-Napoca Iugoslavie.

barbati din Slatina cauta femei din Cluj-Napoca

Decorul ceramicii culturii Vădastra era realizat la început prin caneluri fine, iar mai târziu executat în tehnica exciziei adânci, cu motive spiralo-meandrice, trasate admirabil și cu alte motive geometrice, toate încrustate cu multă pastă albă. Acestea reprezintă una dintre cele mai remarcabile realizări ale artei olăritului din întreaga epocă neo—eneolitică.

MAGAZIN ONLINE DEICHMANN: ÎNCĂLȚĂMINTE MODERNĂ, DE CALITATE, LA PREȚURI EXCELENTE

Începând cu perioada eneoliticuluiapar și așezările întărite cu val de pământ și șanț de apărare, de tip tell. O astfel de așezare este cea de la Strehareț care era locuită de comunitățile Sălcuța venite din Oltenia.

Acestea, în urma contactului direct cu comunitățile contemporane Gumelnița din Munteniadădeau naștere, în această zonă, unui facies cultural sălcuțeano — gumelnițean, specific vestului Munteniei.

De fapt,și în alte etape istorice, valea Oltului Inferior a reprezentat o zonă de interferență culturală între culturile sosite din est și cele din vest sau cele difuzate din sudul Dunării: aspectul cultural Vinca — Dudești care și-a adus contribuția la formarea culturii Vădasta, Boian V — Gumelnița I — Sălcuța IV, specifice eneoliticului și perioadei de tranziție spre epoca bronzului, aspectul cultural Chilia — Militari sec.

În perioada de tranziție dintre eneolitic și epoca bronzului î.

barbati din Slatina cauta femei din Cluj-Napoca

Din perioada mijlocie a epocii bronzului, în zonă s-au stabilit triburile proto-tracice care aparțineau culturii Verbicioara. În așezarea de pe valea Sopotului s-au descoperit cantități însemnate de barbati din Slatina cauta femei din Cluj-Napoca fină ilustrative sunt ceștile globulare ce prezintă două torți supraînălțate; acestea erau ornamentate cu motive solare incizate: cercuri concentrice, cercuri solare sau zigzaguri.

barbati din Slatina cauta femei din Cluj-Napoca

Repertoriul decorativ indică o schimbare majoră și în viața spirituală: cultul fertilității și al fecundității consacrat prin bogata și variata plastică neo-eneolitică este înlocuit cu un nou cult - cel al soarelui.

Descoperirea unei astfel de piese la Slatina, dovedea existența unor legături timpurii de schimb, de-a lungul Oltului, între triburile de la nord și de la sud de Carpați; aceste legături se vor intensifica în secolele următoare. În prima epocă a fierului Hallstatt este documentată cultura Ferigele. Aceasta posedă o serie de trăsături comune în raport cu culturile precedente și cele succesive, care o definesc ca fiind o cultură getică.

Creeaza-ti cont

Tot în așezarea de pe Valea Sopotului, au fost descoperite unele categorii de obiecte care dovedesc tranziția mai timpurie, a geților din Câmpia Română, la cea de-a doua epocă a fierului La Tène.

În acest sens, se poate menționa ceramica lucrată la roată, similară celei descoperite la AlexandriaZimnicea sau Mărunței Olt.

Cel din urmă a fost amendat cu 2. Îți cântă zidurile mănăstirilor că Hristos a Înviat!

Existența ceramicii lucrată la roată, în așezări de secol V î. Perioada antică[ modificare modificare sursă ] Stadiul avansat de dezvoltare al societății geto-dacice locale a condus la stabilirea unor intense legături comerciale cu lumea greco-macedoneană iar, mai târziu, romană, relevate și prin descoperirile numismatice.

Drept exemplu vin monedele emise de regele Macedoniei, Filip II și denari romani republicani, descoperite în oraș.

Tot la Slatina a apărut unul dintre cele mai mari tezaure de monede geto-dacice, format din aproximativ de piese, publicat de Cezar Bolliac. Este cunoscut faptul că după primul război daco-romanmajoritatea teritoriilor sud-carpatice a fost inclusă în provincia Moesia Inferior. După constituirea provinciei Daciateritoriul respectiv s-a aflat sub controlul direct al Imperiului roman. De-a lungul timpului, pe teritoriul Slatinei, au fost recoltate descoperiri romane, cum ar fi: barbati din Slatina cauta femei din Cluj-Napoca, statuete, iar în așezarea de pe Valea Sopotului au apărut și resturile unei fundații construită din cărămizi romane.

Acestea sunt mărturii ce susțin puternica romanizare a dacilor liberi dintre limesuri alutan și transalutan. În anulîn împrejurimile Slatinei a fost scos la iveală un important tezaur monetar roman, compus din denari, ce cuprindea emisiuni începând de la Galba până la Commodusiar la poalele Grădiștei a apărut o monedă de la Gordian Așezări de tip Militari-Chilia din secolele II î.

După retragerea ocupației romane din Dacia d. În contextul generalizării vieții rurale, comunitatea rurală existentă se va organiza în obști teritoriale sau romanii populare cum sunt cunoscute în tradiția noastră istoricăreprezentând nuclee solide demografice, lingvistice și de cultură romanică.

La Ipoteștiîn apropiere de Slatina, a fost identificat pentru prima dată conținutul unei atare obști romanice care a fost îmbogățită ulterior cu alte descoperiri similare.

  1. Никому не показалось удивительным, что два дня спустя АНБ приняло Грега Хейла на работу.
  2.  Стратмор знает, что я это видел! - Хейл сплюнул.

Descoperirile din așezarea de pe Valea Sopotului evidențiază ocupațiile și meșteșugurile unei populații sedentare: agricultura, creșterea animalelor, olăritul, fierăritul, torsul sau țesutul. Mărturiile creștine existente în arealul de locuire de exemplu opaițul de factură bizantină argumentează continuitatea de locuire și legături strânse cu civilizația romano—bizantină și apoi bizantină, centrul de difuzare a creștinismului.

DECATHLON ►►► Echipamente, îmbrăcăminte și încălțăminte de sport

Descoperirile de monede bizantine, venețiene, sârbești din secolele XI — XIII justifică importanța comercială a așezării, chiar înaintea primei sale mențiuni documentare. Prima referire la numele Slatina se găsește la 20 ianuarie în privilegiul comercial acordat de Vladislav I Vlaicu negustorilor de la Brașovca loc de vamă internă la primul vad din câmpie al Oltului, punct obligatoriu de trecere a carelor cu mărfuri peste Olt.

În iunieRadu de la Afumați i-a învins pe otomani într-o luptă purtată la Slatina.