Femei pentru barbati brașov


Măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi se aplică atât în sectorul public, cât şi în cel privat. Aceste măsuri se aplică în domeniul muncii, educaţiei, sănătăţii, culturii şi informării, politicii, participării la decizie, furnizării şi accesului la bunuri şi servicii.

femei pentru barbati brașov

Angajatorului îi este interzis să utilizeze  practici care dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă, dar sunt exceptate locurile de muncă în care, datorită naturii activităţilor profesionale respective sau cadrului în care acestea sunt desfăşurate, o caracteristică legată de sex este o cerinţă profesională autentică şi determinantă, cu condiţia ca obiectivul urmărit să fie legitim şi cerinţa să fie proporţională.

Se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă art.

femei pentru barbati brașov

Se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi  art. Prevederile legii nu au aplicabilitate în cadrul cultelor religioase şi nu aduc atingere vieţii private a cetăţenilor.

femei pentru barbati brașov