Responsabilitatile copilului.


Sa isi mentina camera curata Sa isi faca temele Sa aiba grija de lucrurile sale Sa se trezeasca singur folosind o alarma Sa spele vasele Sa ajute la spalarea masinii Sa isi pregateasca singur mese usoare Sa stranga frunzele din curte Sa duca gunoiul Sa raspunda la telefon atunci cand este cazul Sa stearga geamurile sub supraveghere Ce capcane trebuie sa eviti cand alegi responsabilitatile copilului Nu inista ca totul sa fie perfect Nimeni nu este perfect, asa ca trebuie sa fii putin mai relaxata atunci cand copiii isi indeplinesc responsabilitatile, atlfel s-ar responsabilitatile copilului ca cei mici pur si simplu sa refuze sa mai faca ceva de teama ca vor face gresit si te vei supara. Nu amana momentul Probabil ca ti se pare ca puiul tau este prea mic, insa copiii sunt mai descurcareti decat crezi si pot face o gramada de treburi inca de la varste fragede si in plus, le si place.

Articolul 2: Tratament egal Statele părţi se angajează să respecte femei singure pitesti care sunt enunţate în prezenta convenţie. Statele părţi vor lua toate măsurile corespunzătoare pentru ca copilul să fie efectiv protejat împotriva oricărei forme de discriminare.

Articolul 3: În interesul copilului În toate deciziile care ii privesc pe copii, fie că sunt luate de instituţii publice sau private de ocrotiri sociale, de către tribunale, autorităţi administrative sau de organe legislative, interesele superioare ale copilului trebuie să fie luate în considerare cu prioritate.

Articolul 4: Punerea în practivă a drepturilor Statele părţi se angajează să ia toate măsurile legislative, administrative şi altele care sunt necesare pentru a pune în practică drepturile recunoscute în prezenta convenţie. Articolul 5: Rolul părinţilor Statele părţi vor respecta responsabilitatea, dreptul şi obligaţia pe care le au părinţii sau, după caz, membrii familiei lărgite sau a comunităţii, tutorii sau alte persoane prin lege responsabile pentru copil, de a-i da acestuia, într-un mod care să corespunda dezvoltării capacitaţilor acestuia, orientarea şi sfaturile corespunzătoare exercitării drepturilor pe care i le responsabilitatile copilului prezenta convenţie.

Articolul 6: Viaţă şi dezvoltare Statele părţi recunosc că orice copil are un drept inerent responsabilitatile copilului viaţă.

responsabilitatile copilului

Statele părţi vor asigura în toata măsura posibilului supravieţuirea şi dezvoltarea copilului. Articolul 7: Nume şi naţionalitate Copilul are dreptul la un nume, dreptul de a dobândi o cetăţenie şi, în fete serioase de maritat posibilului, dreptul de a-şi cunoaşte părinţii şi de a fi crescut de aceştia.

Articolul 8: Păstrarea identităţii Statele părţi se angajează să respecte dreptul copilului de a-şi păstra identitatea, responsabilitatile copilului cetăţenia, numele sau şi relaţiile familiale. Articolul 9: Despărţirea de părinţi Statele părţi vor veghea că nici responsabilitatile copilului copil să nu fie separat de părinţii săi împotriva voinţei lor, cu excepţia situaţiei în care autorităţile competente decid că aceasta separare este necesară, în interesul superior al copilului.

Statele părţi vor respecta dreptul copilului separat de cei doi părinţi ai săi sau de unul din ei, de a întreţine relaţii persoanele şi contacte directe cu cei doi părinţi ai săi. Articolul Reîntregirea familiei Orice responsabilitatile copilului făcută de un copil sau de către părinţii săi în vederea intrării într-un stat parte sau părăsirii acestuia în scopul reîntregirii familiei, va fi examinata de statele părţi într-un spirit pozitiv.

Articolul Deplasări ilegale în străinătate şi privarea de libertate Statele părţi vor lua masuri pentru a combate acţiunile ilegale de plasare şi de împiedicare a reîntoarcerii copiilor în străinătate.

Articolul Dreptul copilului la liberă exprimare a opiniei Statele părţi vor garanta copilului dreptul de a exprima liber opinia sa. Se va da dating opovo posibilitatea de a fi ascultat în orice procedura judiciara sau administrativa care-l priveşte.

responsabilitatile copilului

Articolul Libertatea de exprimare Copilul are dreptul la libertatea de exprimare; acest drept cuprinde libertatea de a căuta, a primi şi a difuza informaţii şi idei de orice natură, fără să tina seama de frontiere. Articolul Libertatea de gândire, de conştiinţă şi religie Statele părţi vor respecta dreptul copilului la libertatea de gândire, de conştiinţă şi religie. Statele părţi vor respecta dreptul şi obligaţia părinţilor copilului de a-l orienta pe acesta în exercitarea dreptului sus-menţionat.

Igiena personală, tema pentru acasă, ordinea în cameră sau strângerea farfuriilor după masă. Până la o anumită vârstă toate acestea presupun timp și efort alocat și de către părinte. Dacă însă copilul începe să le facă singur, părintele se declară de regulă mulțumit și percepe asta ca pe un real ajutor. Copilul acceptă un set limitat de sarcini. Dacă insistăm, copilul se revoltă, putem avea parte de țipete și discuții în contradictoriu.

Articolul Dreptul la libertate de asociere Statele părţi vor recunoaşte drepturile copilului la libertate de asociere şi la libertatea de reuniune paşnică. Articolul Protejarea sferei private Copilul are dreptul la protecţia legii contra ingerinţelor arbitrare sau ilegale în viaţa sa personală, familia sa, domiciliul sau corespondenţa sa.

Articolul Accesul la informaţii Statele părţi vor recunoaşte importanţa funcţiei îndeplinite de mijloacele de informare în masă şi vor încuraja mijloacele de informare în masă de a difuza informaţii şi materiale care prezintă o utilitate socială şi culturală pentru copil. În plus, ele vor proteja copilul împotriva informaţiilor şi materialelor care dăunează bunăstării sale.

Articolul Responsabilitatile copilului părinţilor Ambii părinţi au o răspundere comuna responsabilitatile copilului creşterea şi dezvoltarea copilului. Pentru garantarea şi promovarea drepturilor enunţate în prezenta convenţie, statele părţi vor acorda ajutor corespunzător părinţilor copilului în exercitarea răspunderii care le revine de a creşte copilul.

Responsabilitatile copilului Protejarea împotriva abuzurilor şi neglijării Statele părţi vor lua toate masurile legislative, administrative, sociale şi educative corespunzătoare pentru protejarea copilului în timpul cât se află în îngrijirea părinţilor sau reprezentanţilor săi legali. Aceste măsuri de protecţie vor cuprinde proceduri eficiente pentru stabilirea de programe sociale vizând furnizarea de sprijin necesar copilului şi celor cărora le-a fost încredinţat.

Navigare în articole

Articolul Protejarea copiilor fără familie Orice copil care este, temporar sau definitiv, lipsit de mediul său familial are dreptul la protecţie şi un ajutor special din partea statului. Aceasta protecţie alternativă poate să aibă responsabilitatile copilului plasării într-o familie, adopţiunii sau încredinţării într-o instituţie corespunzătoare pentru copii.

responsabilitatile copilului

responsabilitatile copilului În alegerea uneia din aceste soluţii este necesar să se ţină seama în mod corespunzător de necesitatea unei anumite continuităţi în educarea copilului.

Articolul Adopţia Statele vor veghea ca adopţiunea unui copil să nu fie încuviinţată decât de autorităţile competente, care verifică că adopţiunea poate să aibă loc având în vedere situaţia copilului în raport cu părinţii săi, rudele şi reprezentanţii legali şi că persoanele interesate şi-au dat consimţământul la adopţiune în cunoştinţă de cauză după ce au fost obţinute avizele necesare.

Articolul Copiii refugiaţi Statele părţi vor lua masurile corespunzătoare pentru că un copil care căuta să obţină statutul de refugiat să beneficieze de protecţie şi asistenţă umanitară corespunzătoare pentru a-i permite să se bucure de drepturile pe care i le recunosc prezenta convenţie şi celelalte instrumente internaţionale relative la drepturile omului sau cu caracter umanitar la care statele respective sunt părţi.

Articolul Copiii handicapaţi Statele părţi recunosc dreptul copiilor handicapaţi de a beneficia de îngrijiri speciale, formare şi promovare, astfel responsabilitatile copilului aceştia să se poată dezvolta şi integra social cât mai bine. Articolul Sănătate şi servicii sanitare Statele părţi recunosc dreptul copilului de a se bucura de cea mai buna stare de sănătate posibila şi de a beneficia de serviciile medicale.

  • Matrimoniale in urziceni
  • Caut divorțate bărbați din Drobeta Turnu Severin
  • Responsabilităţile Copilului. Cum Îl Implicăm în Activităţile Familiale
  • Responsabilitatile copilului - Itsy Bitsy
  • Fete singure din Constanța care cauta barbati din Cluj-Napoca

Statele vor asigura pentru toţi copiii asistenţa medicală şi îngrijiri de sănătate necesare, accentul fiind pus pe dezvoltarea măsurilor primare de ocrotire a sănătăţii şi pe reducerea mortalităţii în rândul nou-născuţilor. Statele părţi se angajează să favorizeze şi să încurajeze cooperarea internaţionala în vederea asigurării progresive şi deplinei realizări a dreptului recunoscut în prezentul articol. Articolul Verificarea centrelor de plasament Statele părţi recunosc copilului care a fost plasat de către autoritatea competenta pentru a primi îngrijiri, protecţie sau un tratament dreptul la verificare responsabilitatile copilului a tratamentului respectiv şi a oricărei alte împrejurări legată de plasarea sa.

Articolul Securitate socială Statele părţi recunosc oricărui copil dreptul de a beneficia de securitatea socială. Articolul Nivel de viaţă Statele părţi recunosc dreptul oricărui copil responsabilitatile copilului un nivel de viaţă suficient pentru a permite dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală şi socială. Părinţilor şi oricărei alte persoane care au în grija un copil le revine în primul rând responsabilitatea de a asigura condiţiile de viaţă necesare dezvoltării copilului.

responsabilitatile copilului

Statele părţi vor adopta măsurile responsabilitatile copilului pentru a ajuta părinţii să valorifice acest drept şi vor oferi, în caz de nevoie, o asistenţă materială. Articolul Educaţie Statele părţi recunosc dreptul copilului la educaţie. Ele vor face învăţământul primar obligatoriu şi gratuit pentru toţi, vor încuraja diferite forme de învăţământ secundar şi vor asigura tuturor accesul la învăţământul superior, în funcţie de capacităţile fiecăruia.

Statele părţi vor lua toate măsurile corespunzătoare pentru a veghea la aplicarea disciplinei şcolare într-un mod compatibil cu demnitatea copilului. Statele părţi vor favoriza şi încuraja cooperarea internaţionala în domeniul educaţiei. Articolul Scopul responsabilitatile copilului Educaţia copilului trebuie să urmărească favorizarea înfloririi personalităţii copilului şi dezvoltarea înzestrării şi aptitudinilor sale mentale şi fizice.

Responsabilitatile copilului

Educarea copilului trebuie să fie făcută în spiritul respectului faţă de drepturile omului şi a libertăţilor fundamentale, în spirit de respect faţă de părinţi, faţă de identitatea sa culturală, precum al toleranţei şi respectului faţă de valorile altor oameni. Articolul Copiii minorităţilor sau ai persoanelor responsabilitatile copilului origine autohtonă Copiii minorităţilor etnice, religioase responsabilitatile copilului lingvistice sau ale persoanelor de origine autohtona nu pot fi privaţi de dreptul de a avea propria sa viaţă culturala, de a profesa şi de a practica propria să o femei singură vrea să se întâlnească fără înregistrare sau de a folosi propria să limba în comun cu alţi membri ai grupului.

Articolul Odihnă, vacanţă şi activităţi culturale Statele părţi recunosc copilului dreptul la odihnă şi la vacanţă, de a practica activităţi recreative proprii vârstei sale, de a participa în mod liber la viaţa culturală şi artistică.

Articolul Munca la copii Statele părţi recunosc dreptul copilului de a fi protejat împotriva exploatării economice şi de a nu fi constrâns la vreo muncă ce comportă riscuri sau este susceptibilă să-i compromită educaţia sau să-i dăuneze sănătăţii sau dezvoltării sale. Statele vor fixa o vârsta minimă angajare şi vor prevede o reglementare corespunzătoare a organelor de lucru şi a condiţiilor de muncă.

Cat de importanta este responsabilitatea copilului pentru dezvoltarea sa? Oare aceste atributii inseamna renuntarea la jocuri si trecerea la treburile casei? La ultima intrebare, raspunsul este foarte usor: nicidecum.

Articolul Abuzul de droguri Statele părţi vor lua masuri corespunzătoare pentru a proteja copiii contra folosinţei ilicite a stupefiantelor şi a substanţelor psihotrope şi pentru a împiedica utilizarea copiilor pentru producţia şi traficul ilicit al acestor substanţe.

Articolul Abuzuri sexuale Statele părţi se angajează să protejeze copilul contra oricărei forme de exploatare sexuală şi de violenţă sexuală, ca de exemplu prostituţia şi pornografia.

Drepturile şi responsabilităţile copiilor

Articolul Traficul de copii Statele părţi vor lua toate măsurile necesare pentru a împiedica răpirea, vânzarea şi comerţul cu copii. Articolul Alte forme de exploatare Statele părţi vor proteja copilul contra oricărei forme de exploatare. Articolul Tortură şi privare de libertate Statele părţi vor veghea ca nici un copil să nu fie supus la tortur, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante. Pedeapsa capitala sau închisoarea pe viaţă fără posibilitatea de a fi eliberat nu vor fi pronunţate pentru infracţiunile comise de persoane sub vârsta de optsprezece ani.

Orice copil privat de libertate va fi separat de adulţi, afară dacă se consideră preferabil să nu fie separat, în interesul superior al copilului, el are dreptul de a fi în contact cu familia să prin corespondenta responsabilitatile copilului prin vizite şi dreptul de a avea acces rapid la asistenţă juridică sau la orice altă asistenţă corespunzătoare.

Articolul Conflicte armate Statele părţi vor lua toate măsurile posibile a asigura că femei din moldova cauta barbati care nu au atins vârsta de cincisprezece ani nu vor participa responsabilitatile copilului la ostilităţi. Statele părţi se vor abţine de a înrola în forţele lor armate orice persoana care nu a atins vârsta de cincisprezece ani. Statele părţi vor responsabilitatile copilului toate masurile posibile în practică pentru ca copiii afectaţi de conflictul armat să beneficieze de protecţie şi de îngrijire.

Setări de confidențialitate

Articolul Reabilitare Statele părţi vor lua toate măsurile corespunzătoare pentru a facilita readaptarea fizică şi psihologică şi reintegrarea socială a oricărui copil victimă a unor forme de neglijenţă, exploatare sau viciu, a torturii sau a oricărei forme de pedeapsă sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante sau a unui conflict armat.

Articolul Copiii şi Justiţia Statele părţi recunosc oricărui copil bănuit, acuzat sau dovedit că responsabilitatile copilului comis o încălcare a legii penale dreptul la un tratament care să fie de natura să favorizeze simţul sau de demnitate şi a valorii personale şi care să ţină seama de vârsta sa, ca şi necesitatea de a facilita reintegrarea sa în societate. Statele părţi trebuie să ia masuri pentru a trata aceşti copii fără a recurge în mod necesar responsabilitatile copilului procedura judiciara sau la plasament în instutuţii speciale, fiind totuşi înţeles că drepturile omului şi garanţiile legale trebuie respectate în mod deplin.

Articolul Supremaţia standardelor legale statale Nici o dispoziţie din prezenta convenţie nu aduce atingere prevederilor mai favorabile pentru realizarea acestor drepturi ale copilului care pot figura în legislaţia unui stat parte sau în dreptul internaţional în vigoare pentru acest stat.